Om oss, Service Specialisten

och våran historia från 1959

Medarbetare

 • Jonas Väkiparta
   Jonas VäkipartaKundmottagare / Tekniker
  • Hans Schütt
    Hans SchüttLibero
   • Moslem Emami
     Moslem EmamiFordonstekniker
    • Steven Olander
      Steven OlanderFordonstekniker

     Vår historia

     2003
     År 2003 ett stort år för ServiceSpecialisten
     År 2003 ett stort år för ServiceSpecialisten. Tidigare har nybilsägaren varit hänvisad till märkesverkstaden för att nybilsgarantin skulle gälla. Men efter att de nya EU-direktiven trädde i kraft 2003 kan du som bilägare välja bilverkstad fritt.

     Många anser att en liten, personlig verkstad med stort kunnande och lång erfarenhet, är att föredra framför de stora märkesverkstäderna. Välkommen i många år ännu!

     1995
     Följden blev att namnet återigen ändrades till sitt nuvarande ”ServiceSpecialisten”. Efter några år av ”konsolidering” både ekonomiskt och tekniskt, var det nu åter dags att bredda programmet något. Audi, VW, Seat, Skoda och Mini cooper, är alla bilmärken med kopplingar till Tyskland, vilket underlättar t ex reservdelsinköp direkt från ursprungslandet.

     ServiceSpecialisten är idag fortfarande en fristående och oberoende märkesverkstad. Lönsamheten är god och ekonomin åter stabil. Och med avskaffandet av det sk ”gruppundantaget” är det nu enklare att få tillgång till servicemanualer, dataprogram och specialverktyg.

     1992
     Med endast ett bilmärke, blev detta möjligt att genomföra på ett bra sätt. Men den här gången valde man att stå utanför auktorisationen, och i stället vara en fristående verkstad för kunder som så önskar.

     Marknadsföringen väcktes till liv, och en kon-tinuerlig bearbetning av BMW-ägare sattes nu igång.

     Namnet blev nu BMW Specialisten. Men trots att företaget följde bestämmelserna om att inte utnyttja BMW:s logotyper i sin marknadsföring, förbjöds man att inte heller använda förkortningen ”BMW” i namnet.

     1980
     Åren går, med både mot- och medgångar för företaget. Man breddar successivt sin service till att omfatta inte bara BMW, utan också bl a Volvo, Saab och ytterligare några bilmärken. Efter några tuffa år ekonomiskt, breddas ägarbilden och ny kompetens tillförs företaget med bl a en handlingskraftig styrelse. Man beslutar att återgå till den ursprungliga idén med att bara ta hand om ett enda bilmärke. Med den snabba tekniska utvecklingen hade följt stora krav på nytt kunnande och ny verkstadsutrustning med t ex behov av datorer för att kunna ställa diagnos på den komplicerade elektroniken.

     Dessutom måste man kunna hålla ett mer omfattande reservdelslager för att kunna jobba effektivt och lönsamt.

     1963
     Hjalmar Josefsson
     1963 dör Hjalmar Josefsson och hans son Bo kommer in i företaget som då blir Josefsson & Schütt Bil & Motorservice. Nu blir man också en av Stockholms första auktoriserade BMW-verkstad.
     1959
     Början på allt
     Redan 1959 startade Hjalmar Josefssson verkstaden, som då hette Josefssons Bilverkstad. Hans Schütt börjar nästan omgående som mekaniker och sedan som verkmästare.